O нама

Добродошли у портфолио ученика VI1  
ОШ"Бранислав Нушић"

Ово веб-место је део пројекта "ПОРТФОЛИО ОДЕЉЕЊА - пут ка портфолију ученика" који се бави формирањем одељењских портфолија ученика V и VI разреда.

Портфолио ће садржати податке о развоју, напредовању и постигнућима ученика из области:
  • српског језика
  • информатике
  • математике
  • развоја личности ученика


Планирањем и реализацијом пројектних активности биће креирано рефлексивно образовно окружење које ће континуирано стварати и унапређивати метакогнитивна знања ученика и активирати ученичку самоспознају.

Пројекат ће унапредити дигиталну писменост ученика и наставника – коришћењим  блога и бројних веб 2.0 алата ученици и наставници ће приказати рад ученика из наведених наставних предмета, током читаве школске године.На овај начин, очекујемо формирање навике ученика да вреднују процесе стицања знања и њихове продукте. Очекујемо и већи обим сарадње са родитељима, нарочито у сфери њиховог ангажмана на пољу укључивања и обликовања процеса образовања њихове деце.

Нема коментара:

Постави коментар